PORTFOLIO

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji:

Usługi projektowe:

projekty budowlane i wykonawcze, koncepcje, analizy, ekspertyzy,
wraz z wymagalnymi uzgodnieniami formalno-prawnymi z inwestorami i urzędami.

Usługi wykonawcze:

uzgodnienia, realizacja, rozruchy, odbiory.

Naprawy i eksploatację systemów:

elektrycznych, akpia, telemetrycznych, detekcji gazu,  zabezpieczeń, ochrony katodowej.

Specjalizujemy się w  : 

  • Ochrona katodowa: stacje ochrony katodowej, drenaże polaryzowane i wzmocnione, uziomy anodowe, przyłączenia do konstrukcji stalowych (rurociągi, zbiorniki), punkty pomiarowe, punkty telemetryczne, zabezpieczenia przed oddziaływaniem linii WN
  • Stacje gazowe: stacje redukcyjno – pomiarowe I i II stopnia, stacje regulacyjne, węzły przesyłowe, stacje LNG
  • Instalacji elektrycznych: przyłącza, wewnętrze linie zasilające, instalacje zasilające i oświetleniowe, układy zasilania gwarantowanego
  • Instalacje akp i automatyki: układy pomiarowe i regulacyjne, systemy detekcji  gazu, układy monitoringu poprawności pracy obiektów, sterowanie podgrzewem gazu
  • Układy telemetryczne i wizualizacji procesów
  • Systemy zabezpieczeń: SSWIN, CCTV, KD